خط کشی ترافیکی

 

خط کشی ترافیکی

 

محل پارک وسایل نقلیه چه در پارکینگ ها و چه در خیابان و محوطه عموما به وسیله رنگ مشخص می شود و باعث استفاده بهینه از حداکثر فضا و ایجاد نظم در محل توقف خودروها می شود. خط کشی ترافیکی جایگاه های پارک معمولا به سه مدل موازی، عمودی و مورب انجام می شود.

 

خط کشی ترافیکی مدل عمودی فضای پارک بیشتری ایجاد کرده و در عوض مسیر حرکتی بیشتری نیز نیاز دارد و برای پارکینگ های طبقاتی مناسب تر است. بر طبق مقررات ملی ساختمان حداقل عرض جایگاه عمودی 2.4 متر می باشد که معمولا با شکل T در بین دو خودرو و شکلL  در طرفین بر روی زمین مشخص می شود. طول این خطوط عموما 5 متر در نظر گرفته می شود.

 

 

علوم تحقیقات

نمونه ای از خط کشی عمودی 

اجرا شده توسط شرکت مبتکران صنعت رنگ و رزین در دانشگاه آزاد اسلامی تهران -واحد علوم تحقیقات

 

خط کشی ترافیکی مدل موازی که اغلب در خیابان مورد استفاده قرار میگیرد فضای پارک محدودتر و مسیر حرکتی کمتری نیاز دارد. در این مدل طول جایگاه 6 متر و عرض آن 2 متر در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

نانو

نمونه ای از خط کشی موازی

اجرا شده توسط شرکت مبتکران صنعت رنگ و رزین در ستاد نانو فناوری ریاست جمهوری

 

خط کشی ترافیکی مدل مورب تلفیقی از مدل عمودی و موازی است که علاوه بر راحتی در هنگام ورود و خروج و فضای پارک بیشتر مانند مدل عمودی فضای حرکتی کمتری نسبت به این مدل نیازمند است. این مدل اغلب در پارکینگ های عمومی و روباز متداول است. مدل مورب با دو زاویه 45 یا 60 درجه نسبت به دیوار جایگذاری می شود.

 

رایتل

نمونه ای از خط کشی مورب با زاویه 60

اجرا شده توسط شرکت مبتکران صنعت رنگ و رزین در شرکت ارتباطات رایتل

 

در خط کشی ترافیکی مدل موازی جایگاه با شکل مستطیل و در مدل مورب با خطوط مستقیم معیین می شود. برای فضاهای سرپوشیده رنگ دوجزئی اپوکسی و برای محوطه های روباز از رنگ دوجزئی پلی اورتان استفاده می شود. علی رغم اینکه انتخاب فام رنگی امری سلیقه ای است ولی عموما برای خط کشی ترافیکی جایگاه پارک از دو فام زرد و سفید استفاده می شود. که فام زرد بر روی سطوح بتنی و فام سفید بر روی آسفالت جلوه و تناسب بیشتری دارد.

 

  مشاهده پروژه های انجام شده توسط شرکت 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 2 کاربر