رنگهای ویژه با کاربردهای خاص

رنگ های ویژه با کاربرد های خاص

گاهی پیش می آید که مصرف کننده از یک محصول، خواصی بیش از خواص طبیعی رنگ انتظار دارد و یا کاربرد رنگ به گونه ای است که نمی توان از رنگ های معمول بهره برد. به طور مثال در رنگ آمیزی یک استخر شنا یا استخر پرورش آبزیان نمی توان از رنگ های عادی استفاده کرد. این رنگ ها دائما در معرض حملات میکروارگانیزم ها بوده و محل مناسبی برای تجمع قارچ و کپک می باشند از طرفی در چنین محیط هایی استفاده از سموم و ضد قارچ های معمول به دلیل ایجاد حساسیت یا مسمومیت امکان پذیر نیست. در چنین مواردی می توان از رنگ های دوستدار محیط زیست کاپلان که در آن از هیچ جز سمی استفاده نشده است، بهره برد.

و یا در اماکن اداری که تخریب سطوح پایین دست دیوارها به دلیل آسیب های فیزیکی امری اجتناب ناپذیر است می توان از رنگ کاپروس که تا حدود بسیار زیادی در برابر ضربه و خراش مقاوم است استفاده نمود.

در سالن های بهداشتی که در حوزه غذا و دارو به وفور مورد استفاده قرار می گیرند می توان کاشی و سرامیک که علاوه بر پروسه اجرای زمانبر محل تجمع آلودگی نیز هست را با رنگ های آنتی باکتریال کاپلان با فناوری نانو جایگزین نمود.

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر